IV TENORÓW

2009, węgiel i kreda na papierze, 4 X 100 x 70 cm