NU_CLEAR

GALERIA JAGIELLOŃSKA 1 / Bydgoszcz 2022 / kurator: Robert Gołębiewski / zdjęcia: M. Hordowicz

Jako cywilizacja docieramy do krytycznego momentu rozwoju. Degradujemy więzi międzyludzkie i więzi z otoczeniem nie uzmysławiając, iż jesteśmy o krok od katastrofy. Ekspozycja rysuje post-apokaliptyczną wizję rzeczywistości kondensując działanie na różne zmysły odbiorcy (obrazy, instalacje, dźwięki, wideo). Ukazuje świat po wielkim kataklizmie, który pozostawia reminiscencje minionego życia, jakie rozgrywało się wcześniej na planecie. Odbiorca postawiony zostaje w przestrzeni przywodzącej na myśl Pompeje po eksplozji Wezuwiusza a na ekranach wyświetlane są sceny, z życia na moment przed katastrofą. Poprzez wystawę artysta zadaje pytanie dokąd zmierzamy w ekspansji cywilizacyjnej i czy nie prowadzi ona do krawędzi?

GOLDEN AGE

L.A.M. GALLERY / Londyn 2022 / kurator: Martin Scott / zdjęcia: L.A.M. GALLERY

Tempo życia i dynamiczny wzrost populacji potęgują pielęgnację ludzkiego egocentryzmu. Przemiany szybsze niż ludzkość jest w stanie udźwignąć wytyczają ścieżkę dążącą do ściany, unicestwienia rozlanego w złocie epoki, a elementarne uczucia wypiera chorobliwe dążenie do niezależności będące przyczyną upadku relacji międzyludzkich. Wystawa łączy serię wydrukowanych na płótnie fotogramów „MANIFESTACJE” z cyklem rzeźb „Ręce Midasa” odwołującym się do antycznej historii o przekleństwie króla Frygii zamieniającego wszystko czego dotknie w złoto. Złoto staje się dla Wodyńskiego przewrotnym symbolem prowadzącym do upadku cywilizacji.

NEXUS NATURA

GALERIA JUSTYNY JUŁGI / Bydgoszcz 2022 / kurator: Justyna Jułga / zdjęcia: Galeria J. Jułgi

NEXUS – oznacza splot, ogniwo, gatunek. NATURA – określa istnienie świata organicznego. Kontekst jaki rodzi fuzja tych dwóch pojęć dotyczy połączenia wszelkiego świata form biologicznych ściśle powiązanego ze sobą niczym jeden organizm. Wystawa wyraża naturę jako jedność w aspekcie Uniwersum. Wykorzystując inspiracje strukturami organicznymi, minerałami, formacjami i i tektoniką skał oraz instalacją dźwiękową wystawa pozwala wejść w kontemplacyjny trans.

ERROR

CENTRUM KULTURY I SZTUKI / Konin 2022 / kurator: Robert Brzęcki / zdjęcia: M. Rybarczyk

ERROR to łącząca spektrum doznań, wielowymiarowa, multimedialna ekspozycja składająca się obrazów, dźwięków, rzeźby i wideo.  Artysta sięga po temat wszechogarniającej „cyfrozy”, infantylizacji i upraszczania świata. Egocentryczne eksponowanie swojego życia w przestrzeni cyfrowej wykrzywia realne więzi ze światem, generując marazm i stan zawieszenia analogiczny do błędu cyfrowego, a sam człowiek podlega powolnej kasacji, tracąc swoją tożsamość.

GLOBAL WARNING

BYDGOSKIE CENTRUM SZTUKI / Bydgoszcz 2021 / kurator: Marta Kardas / zdjęcia: M. Lambert

Projekt opowiada o utopijnych ideałach cywilizacji zachodu tworzących model pogrążonego w letargu społeczeństwa szybkiej gratyfikacji a eksploatujący agresywnie naturę i czerpiący z resztek jej zasobów człowiek podlega dekonstrukcji. GLOBAL WARNING to forma krzyku i ostrzeżenia, a także istotne pytaniem o alternatywę dla dalszego rozwoju cywilizacji, ocalenia uczuć, emocji oraz odzyskania więzi i połączenia ze sobą.

TOTAL CHAOS

GALERIA DWORZEC ZACHODNI / Toruń 2019 / kurator: Małgorzata Tarkowska / zdjęcia: S. Latarska & W. Zillman

Konsumpcja, kultura upadku, śmieci i mass mediów mają zastąpić wrażliwość i rozwój. Pośród tego wszystkiego powstaje obraz człowieka, który zanika w masie zbiorowości. Obraz, dźwięk oraz tekst posłużyły budowie radykalnej przestrzeni, w której artysta przygotował specjalny performance. Widzowie pieczętowani zostali kodem kreskowym a projekty uniformów obsługi wystawy oparte zostały na wzorze strojów wojskowych.

EXZYSTENCJE

GALERIA A / Starogard Gdański 2013 / kurator: Adam Haras / zdjęcia: A. Stabińska & Ł. Schmidt

Wystawa prezentowała cykl obrazów oraz żywą inscenizację tworzoną na oczach widza. Jako integralną część przestrzeni Wodyński zaplanował performance dźwiękowy w wykonaniu Bogusława Raatza przyjmującego rolę zjawy niczym w „Weselu” S. Wyspiańskiego. Postać będąca swoistym łącznikiem ze światem nadprzyrodzonym, nienamacalnym zestawiona została z mięsistą materią portretowanych ludzi znajdujących się na obrazach. W nawiązaniu do symboliki znaku EXIT, artysta podejął próbę wykroczenia poza to co poznane, przywodząc na myśl przekraczanie granicy śmierci.

HUMAN LIGHT

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ / Toruń 2011 / zdjęcia: T. Bartz

Wielkoformatowy cykl monumentalnych płócien przedstawiający zdeformowane ciała w naturalistyczny a wręcz ekspresjonistyczny sposób. To temat, do którego artysta nagminnie powraca w swoich działaniach związany z przemijaniem, ciałem i jego przemianami, organicznością jako powłoką będącą nośnikiem gestów, mimiki, symboli.

MONUMENTY

GALERIA MAŁA / Grudziądz 2009 / kurator: Ewa Grzeszczuk / zdjęcia: GALERIA MAŁA

Na wystawie prezentowane były cykle prac z okresu studiów artysty na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prace malarskie oscylowały w okół figuratywnych poszukiwań Wodyńskiego rozwijanych w późniejszych cyklach zapowiadając kierunek analogii cielesności, ciała jako formy w stosunku do duchowej i emocjonalnej transcendencji ludzkiej jednostki.

RYSUNEK

TEATR / Grudziądz 2009 / kurator: Ewa Grzeszczuk / zdjęcia: TEATR GRUDZIĄDZ

Wystawa objęła wielkoformatowe prace rysunkowe odwołujące się do mitologizacji współczesnej estetyki aktu kobiecego. Wodyński połączył ekspozycję z  performancem muzycznym prezentującym repertuar barokowej muzyki sakralnej. Połączenie tych płaszczyzn miało na celu zbudowanie formy popkulturowego misterium, narastającego dysonansu tych dwóch pojęć.