NU_CLEAR

GALERIA JAGIELLOŃSKA 1 / Bydgoszcz 2022 / kurator: Robert Gołębiewski / zdjęcia: M. Hordowicz

Jako cywilizacja docieramy do krytycznego momentu rozwoju. Degradujemy więzi międzyludzkie i więzi z otoczeniem nie uzmysławiając, iż jesteśmy o krok od katastrofy. Ekspozycja rysuje post-apokaliptyczną wizję rzeczywistości kondensując działanie na różne zmysły odbiorcy (obrazy, instalacje, dźwięki, wideo). Ukazuje świat po wielkim kataklizmie, który pozostawia reminiscencje minionego życia, jakie rozgrywało się wcześniej na planecie. Odbiorca postawiony zostaje w przestrzeni przywodzącej na myśl Pompeje po eksplozji Wezuwiusza a na ekranach wyświetlane są sceny, z życia na moment przed katastrofą. Poprzez wystawę artysta zadaje pytanie dokąd zmierzamy w ekspansji cywilizacyjnej i czy nie prowadzi ona do krawędzi?