GOLDEN AGE

2022 Martin Scott – kurator wystaw, L.A.M. GALLERY London

Wodyński demaskuje rzeczywistość odsłaniając iście orwellowską wizję ukrytą pod powierzchnią pozorów. Artysta w swoich projektach odziera odbiorcę z resztek marzeń odsłaniając apokaliptyczny kształt świata, gdzie sam człowiek nie jest już w stanie decydować o sobie podlegając miażdżących siłom zewnętrznym.

Poprzez język wypowiedzi Wodyński dociera do rzeczy niewygodnych, zdawałoby się marginalnych, lecz jak się okazuje niezwykle istotnych dla świata ludzkiej myśli. Artysta nie unika kontrowersji lecz również jej na siłę nie szuka stosując bardzo wyważone i przemyślane taktyki środków. Dobiera je odpowiednio względem konceptu zmieniając techniki aby skumulować efekt rażenia. Poprzez sposób podejścia oraz biegłość techniczną zachowuje jednak swój własny, indywidualny charakter.