HUMAN LIGHT

2010, węgiel i kreda na papierze, 13 X 200 x 130 cm