TAJEMNICA CIAŁA – performance I

GALERIA LES ARTES, Toruń 2011 / Łukasz Wodyński, Xavier Bayle, Jarosław Pijarowski / zdjęcia: M. Czerwińska

www.youtube.com/drawing_theater_act_I