TECHNOSAPIENS

2021, rzeźba ceramiczna, żywica epoksydowa, beton, 38 x 45 x 17 cm / 38 x 45 x 36 cm
55 x 30 x 30 cm / 52 x 30 x 30 cm / 54 x 30 x 30 cm / 52 x 30 x 30 cm / 65 x 30 x 30 cm / 44 x 30 x 30 cm / 46 x 30 x 30 cm / 50 x 30 x 30 cm / 49 x 30 x 30 cm